ט.ג.מ. • כ.ט.ר.מ. • ישראל

הטיסה הראשונה הארוכה בעולם
בגובה פני הים QNH, 000F רק בישראל

תקנית • בטיחותית • מבוקרת

S.L.F. • C.V.F.R. • Israel

The First and Longest Sea Level Flight
On Earth QNH,000 F
ONLY IN ISRAEL

Regulated • Safe • Controlled

הוגה, מפתח ומעבד פרויקט ט.ג.מ.
טיסה בגובה הים * ישראל
יהונתן שילוני * אדריכל * 27.07.13 * ירושלים

 
built by: eyalg