ח.ג.מ.            .S.L.S


קיצור הסבר הקונספט

1. ההיסטוריה הטקטונית של כדור הארץ יצרה באזורנו "מופע" גיאוגרפי מיוחד במינו, והוא השקע הגדול - The Syrian-African Rift Valley - השבר הסורי אפריקני, המשתרע ממזרח טורקיה בצפון, ועד ימת וקטוריה שבמערב קניה, מהלך של 6,000 ק"מ.

2. בחלקו הצפוני של שקע זה, שהוא באזורנו, מצוי האזור הנמוך בעולם - ים המלח - הנמוך בכ- 400 מ' מגובה פני הים, ומצפון לו - ים הכנרת, הנמוך אף הוא בכ- 200 מ' מתחת לפני הים.

3. כך, מסביב לשני ימים אלה, נוצרה כעין עריסה גאוגרפית, יבשתית, נמוכה מסביבתה, אשר קו גובה פני נים, או יותר נכון - חתימתו ביבשה, מקיף אותה מכל עבריה, ללא התחשבות בגבולות, ארצות וכו'.

4. תכונה טקטונית / גאוגרפית / טופוגרפית / מורפולוגית זו מייחדת את אזורנו על פני הגלובוס, ויוצרת שותפות גורל מיוחדת בין ארצות ישראל, ר.ש.פ. (פלסטין), ירדן וסוריה, אשר בהן ורק בהן עובר לאורך של כ- 1,375 ק"מ קו גובה פני הים ביבשה. כך ישראל, ירדן, רש"פ וסוריה חולקות "משאב" טקטוני גאוגרפי, טופוגרפי יחיד ומיוחד זה.

5. לימוד התכונות הרב תחומיות, הקיימות בנוכחות קו זה, ב-4 הארצות המוזכרות כאן הביאתני ליצירת עבודת מחקר, תכנון ויישום מיוחדת במינה, המתארת את כל היישומים הרב תחומיים, הנובעים ישירות כאמור מנוכחותו הפיזית של קו גובה מיוחד זה. להלן הנושאים העיקריים, אותם חקרתי, תכננתי ועיבדתי:
א. חוק ותקינה - ממשלה וכנסת ישראל
ב. סטטוטוריקה - תכנית מתאר ארצית
ג. יישומים ביבשה- השביל המאוזן ומפגשים
ד. יישומים באויר - הטיסה הארוכה בגובה 0
ה. יישומים בים - קשר לים התיכון
ו. יישומי אומנות - מיצבים פיסוליים
ז. יישומי תרבות - מרכז עולמי וקשר חו"ל

6. עבודה זו הינה "ארכי-טקטונית", כלומר, רב-מבנית ורב-תחומית.
חומר רב מאד בנושאי מחקר, תכנון ויישום, מצוי במשרדי, ומעיון בו ניתן יהיה להתרשם מחשיבותו הארץ-ישראלית מחד, והאזורית מאידך.

7. לוטה שרטוט / מפה של מדינת ישראל, שכנותיה, וציון "חתימת קו גובה פני הים ביבשה", המחבר ארבע ארצות אלה בקשר טקטוני, סביבתי ונופי יחיד ומיוחד, אשר עשוי להתפתח לפרויקטים משותפים, מעניינים וחשובים.
 
built by: eyalg